Hela Krčméryová

9. 3. 1902
Príbovce
—  27. 6. 1970
Bratislava
Pseudonym:
Teta Hela