Helena Dvořáková photo 1

Helena Dvořáková

4. 5. 1943
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, pre deti a mládež, próza, publicistika

Výberová bibliografia

ŠAH: Helena Dvořáková-Jancurová – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 154 – 155.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Helena Dvořáková: Pýtačky. Niekoľko z tých tisíc stretnutí za tých pár desiatok rokov. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 11.

ŤAPAJOVÁ, Elena – DVOŘÁKOVÁ, Helena: Krehká sila vášne (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 12.

ŠAH: Helena Dvořáková-Jancurová – 65. (Pripomíname si.). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 158.

MALITI, Eva: Poviedky o dnešnom svete. Helena Dvořáková: Plaché rozkoše (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 13. 2. 2008, č. 4, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

OBERT, V.: Helena Dvořáková-Jancurová. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

BÁTOROVÁ, Mária – DVOŘÁKOVÁ, Helena: Prekážky patria k profesii (Rozhovor s novinárkou a spisovateľkou Helenou Dvořákovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 68 – 72.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Provokujúca idyla (Helena Dvořáková: Z denníka zrelej ženy). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 1 – 2.

ŠAH: Helena Dvořáková – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 159.

ŽEMBEROVÁ, V.: Estetický výraz a noetika krízy subjektu (v próze slovenských autoriek). In: Studia aesthetica VI. Prešov: Prešovská univerzita 2003, s. 109 – 134.

FARKAŠOVÁ, Etela: Príťažlivá výpoveď o jednej „zrelosti“ (Helena Dvořáková: Z denníka zrelej ženy). In: Knižná revue, roč. XII, 2. 10. 2002, č. 20, s. 5.

PŘÍHODOVÁ, D.: Túžba po láske a harmónii. In: Pravda, zv. 12, 8. 11. 2002, č. 260.

SUBALLYOVÁ, Ľ.: Slovo svedčí o mysli, oči o duši. In: Pravda, zv. 12, 25. 5. 2002, č. 120.

VOLÁROVÁ, A.: Tri svadby a zrelá žena (Helena Dvořáková: Z denníka zrelej ženy). In: RAK, 7, 2002, č. 11 – 12.

FARKAŠOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, H.: Dostať do rozhovorov nevysloviteľné (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 43.

HAJKOVÁ, Ľuba – DVOŘÁKOVÁ, Helena: Kým žiješ, ži! Neumieraj dopredu. Hovorí publicistka a spisovateľka Helena Dvořáková. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XI, 4. 4. 2001, č. 7, s. 12.

TUČNÁ, E.: Marginálie o literatúre pre deti. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2000.

FARKAŠOVÁ, E.: O potrebe príbehu (Helena Dvořáková: Nový Dekameron). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 14.

FERKO, Miloš: Seansy. Helena Dvořáková: Nový Dekameron (poviedky o tele a duši). In: Knižná revue, roč. IX, 17. 3. 1999, č. 6, s. 5.

GAJDOŠ, M.: Príbehy o láske (Helena Dvořáková: Nový Dekameron). In: Literika, 4, 1999, č. 2.

ŠPAČEK, J.: Slepačí Dekameron (na dušu) (Helena Dvořáková: Nový Dekameron). In: Romboid, 34, 1999, č. 3.

ŠAH: Helena Dvořáková – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 158.

KOPÁL, J.: Teenagerský svet v prózach s dievčenskou hrdinkou. In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež (4.). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 1997.

LENČO, J.: Vážne i rozmarne (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Slovenské pohľady, 4 + 111, 1995, č. 2.

BOBOK, J.: Očami spomienok ženy (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Slovenské pohľady, 4 + 110, 1994, č. 6.

FARKAŠOVÁ, E.: Vône a pachy zobrazovaného sveta (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 17.

HAJKOVÁ, Ľ.: Kankán života (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 9.

HOLKA, P.: Literárny kankán. In: Pravda, zv. 4 (75), 4. 3. 1994.

MARUŠIAK, O.: O rozklade pred koncom Sovietskeho zväzu (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Pravda, zv. 4 (75), 22. 4. 1994, č. 92.

PŘÍHODOVÁ, D.: Vydarený kankán nad Kremľom (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Večerník, zv. 39, 26. 4. 1994.

ČÚZY, L.: Opäť emancipácia (Helena Dvořáková: Núdzové priznanie). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 8.

SULÍK, I.: Bez farby, chuti a zápachu (Helena Dvořáková: Núdzové priznanie). In: Romboid, 23, 1988, č. 10.

KOPÁL, J.: Helena Dvořáková: Dievčence. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 8.

TUČNÁ, E.: Helena Dvořáková: Dievčence. In: Zlatý máj, 29, 1985, č. 4.

BAGINOVÁ, O.: Dievčatá dnešných čias (Helena Dvořáková: Dievčence). In: Nové knihy, 1984, č. 42.

KOCHOL, V.: Helena Dvořáková: Zimné búrky. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 5.

SULÍK, I.: V slonovinovej veži (Helena Dvořáková: Zimné búrky). In: Romboid, 16, 1981, č. 1.

JURČO, J.: Helena Dvořáková: Dom pod morušou. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 6.

ONDERA, P.: Málo presvedčivé poviedky (Helena Dvořáková: Zimné búrky). In: Ľud, zv. 33, 19. 9. 1980, č. 222.

ŠPAČEK, J.: Symptómy súčasnosti (Helena Dvořáková: Dom pod morušou). In: Romboid, 15, 1980, č. 11.

ŠPAČEK, J.: Ústup z pozícií (Helena Dvořáková: Zimné búrky). In: Smena na nedeľu, zv. 33, 9. 9. 1980, č. 213.

VEĽKÝ, J.: Osudy emancipovaných žien (Helena Dvořáková: Dom pod morušou). In: Pravda, zv. 61, 9. 8. 1980, č. 187.

ŽEMBEROVÁ, V.: Diagnózy (Helena Dvořáková: Zimné búrky). In: Smena na nedeľu, zv. 33, 9. 9. 1980, č. 213.

HAJSTEROVÁ, K.: Helena Dvořáková: Fúkni do púpavy. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 3.

ROTHMAYEROVÁ, G. – DVOŘÁKOVÁ, H.: Nielen o próze (Rozhovor). In: Smena, zv. 32, 27. 2. 1979, č. 41.

FELDEKOVÁ, O. – DVOŘÁKOVÁ, H.: Naše interview s Helenou Dvořákovou (Rozhovor). In: Nové slovo, 20, 1978, č. 34.

HALVONÍK, A.: Pokorne a s úžasom (Helena Dvořáková: Fúkni do púpavy). In: Práca, zv. 33, 25. 5. 1978, č. 121.

ONDERA, P.: Typ mužnej prózy (o ženách) (Helena Dvořáková: Fúkni do púpavy). In: Nové slovo mladých, 1, 1978, č. 10.

PROCHÁCKA, J.: V zajatí manželského päťuholníka (Helena Dvořáková: Fúkni do púpavy). In: Pravda, zv. 59, 11. 5. 1978, č. 109.