Igor Kšiňan

4. 9. 1940
Bátovce
—  3. 4. 2019
Žáner:
esej, poézia, próza

Životopis autora

Igor KŠIŇAN – slovenský prozaik, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc – sa narodil 4. 9. 1940 v Bátovciach. Študoval na Elektrotechnickej fakulte Slov. vysokej školy technickej v Bratislave. Od skončenia štúdií prednášal elektrotechniku na Strojníckej fakulte Slov. technickej univerzity v Bratislave. Prvú poviedku Stopa v piesku uverejnil v antológii Na zemi (1975), ďalšie krátke prózy vyšli časopisecky. Knižne debutoval spoločenskou novelou Blízkosť (1978), jeho dva románove pokusy ostali v rukopise. Zostavovateľ zborníka esejí a článkov Slovenska My v Európe (1997). Od r. 1970 sa ťažiskovo venoval tvorbe odbornej literatury, autor a spoluautor početných materiálov, monografických prác a najmä vysokoškolských učebníc z oblasti elektrotechniky. Prekladal s angličtiny a ruštiny. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov. Zomrel 3. apríla 2019.