Igor Otčenáš

23. 9. 1956
Partizánske
Žáner:
literatúra faktu, próza, iné

Životopis autora

Igor OTČENÁŠ v r. 1976 – 80 študoval ruštinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, r. 1982 – 84 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval študijné pobyty na univerzitách vo Volgograde (1979), Londýne (1991) a v Kentucky (1996). Pôsobil ako učiteľ na stredných odborných učilištiach v Žiline a v Čadci, v r. 1985 – 90 vedecký ašpirant Literárnovedného ústavu SAV, r. 1991 – 92 riaditeľ odboru na Ministerstve kultúry Slov. republiky, r. 1994 – 97 manažér Alef štúdia v Bratislave, od r. 1997 v slobodnom povolaní, potom bol kultúrnym atašé na slov. veľvyslanectve vo Washingtone, od r. 2005 riaditeľom Slov. kultúrneho inštitútu v Prahe. Debutoval knihou poviedok Kristove šoky (1991), autor diela Keby – Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska (1998); spoločne s Petrom Šťastným pripravil na vydanie knihu Hokej na dvoch kontinentoch (1997); vydal publikáciu Prvý a posledný (2000). Prekladateľ z ruskej (V. Grossman, V. Amlinskij, V. Šalamov a i.) a anglickej literatúry (S. Sheldon, I. Levin, L. L’Amour, C. Falconer a i.).