Igor Rusnák

3. 2. 1936
Trnava
Žáner:
dráma, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Igor Rusnák – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 157.

ŠAH: Igor Rusnák – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 157.

ŠAH: Igor Rusnák. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 157.