Igor Válek

7. 1. 1967
Martin
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, iné

Výberová bibliografia

DINKA, Pavol: Dobrodružstvá červeného čipa alebo kolotoč s Dobšinským (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 5, s. 127 – 129. 

JARÁBEK, Mikuláš: Povesti o slovenskej vode (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 5 – 6, s. 165 – 168.

Autor neuved.: Igor Válek (*1967), rodák z Martina, je redaktor, publicista, básnik, prozaik... (Igor Válek: Bude to ďalšia kniha?). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra 4/2018, s. VIII.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 126 – 127.

CIFRA, Štefan: Igor Válek (o ňom + ukážka z tvorby. Vianočné čítanie/poézia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44 , s. 19.

ŠAH: Igor Válek – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 160.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 25.

SZABÓ, Ivan: Igor Válek: Nebojsa! A iné horor rozprávky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 137 – 138.

HATALA, Marián: Pavol E. Dobšinský, Igor Válek: Nebojsa! (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 2. 10. 2013, č. 20, s. 5.

MIŠÁK, Peter: Nemalý lexikón. Igor: Válek: Malý lexikón kultúrnych pamiatok. Slovenská republika. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 122 – 123.

WINKLER, Tomáš: O Haškovi invenčne (Igor Válek: Haškovi v pätách). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 135 – 136.

MIŠÁK, Peter: Karamboly kalambúrov (Igor Válek: Namiesto piesne). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5, s. 121 – 122.