Ildikó Hizsnyaiová

30. 3. 1966
Šaľa
Pseudonym:
Ildikó Hizsnyai Tóth
Žáner:
iné

Životopis autora

Ildikó Hizsnyai Tóth, vl. menom Ildikó Hizsnyaiová (1966, Šaľa) je maďarská prekladateľka, teoretička prekladu a publicistka. Študovala maďarčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde neskôr na Katedre maďarčiny absolvovala doktorandské štúdium a v rokoch 1997 – 2018 pôsobila ako pedagóg. Teoreticky sa venuje aplikácii a tvorbe vlastných mien v preklade, je autorkou viacerých štúdií (Nova Posoniensia, Fórum, Somorjai Disputa).

Prekladá zo slovenčiny do maďarčiny, predovšetkým súčasnú slovenskú literatúru, odborné publikácie a scenáre, titulky pre filmovú tvorbu. Má za sebou viacero knižných prekladov a množstvo ďalších v periodikách. Je trojnásobnou nositeľkou Ceny Imre Madácha za preklad diel Petra Pišťanka (2000) a Pavla Vilikovského (2003, 2012) do maďarčiny a Ceny Literárneho fondu za dvojjazyčnú publikáciu (2008). V apríli 2016 bola kurátorkou výstavy LIC v národnej knižnici OSZK v Budapešti: Z oboch strán Dunaja – Slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské dialógy v prekladovej literatúre.

V rámci vedecko-popularizačnej činnosti organizovala 6 dvojjazyčných sympózií o slovensko-maďarských jazykových a literárnych kontaktoch (Dialógy väčšiny a menšiny, 2013 – 2018), vo svojej publicistike (Új Szó, Dunszt, Rádio Patria) sa venuje témam: používanie jazyka, preklad, menšinové  identity, kritické myslenie. Je členkou spolku Bázis - Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku. Žije v Bratislave.