Imrich Fuhl

25. 11. 1961
Mlynky (Pilisszentkereszt, Maďarsko)
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Imrich Fuhl – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 157 – 158.

BARTALSKÁ, Ľubica: FUHL, Imrich. (Jubileá slovenských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 159.