Imrich Kružliak photo 1

Imrich Kružliak

8. 12. 1914
Detva
—  1. 2. 2019
Mníchov (Nemecko)
Pseudonym:
Marian Žiar, Anton Prokop
Žáner:
editorská činnosť, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, prekladateľská činnosť, literárna veda

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

CABADAJ, Peter: Taký bol Imrich Kružliak... In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 6 – 15.

-š-: Zápisník. Zomrel Imrich Kružliak. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 131.

www.slovenskezahranicie.sk: Zomrel slovenský exilový spisovateľ Imrich Kružliak. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 15.

TASR / BENKO, Vladimír: Zomrel Imrich Kružliak - muž, ktorý sa zaslúžil o vznik Slovenskej republiky. (2. 2. 2019)
In: https://www.aktuality.sk/clanok/663832/zomrel-imrich-kruzliak-muz-ktory-sa-zasluzil-o-vznik-slovenskej-republiky/

SITA: Zomrel Imrich Kružliak, významný publicista a básni. (2. 2. 2019
In: https://domov.sme.sk/c/22043853 / zomrel-imrich-kruzliak-vyznamny-publicistia-a-basnik.html

TASR: Vo veku 104 rokov zomrel doyen slovenského exilu a publicista Imrich Kružliak. (2. 2. 2019)
In: http://www.teraz.sk/.../vo-veku-104.../376104-clanok.html

TASR: Vo veku 104 rokov zomrel známy básnik, prekladateľ a historik. (2. 2. 2019)
In: http://www.teraz.sk/.../vo-veku-104.../376104-clanok.html

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.

CABADAJ, Peter: Literárne ozveny. Memento homo. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 14.

-redakcia-: Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak. In: Krajanský pozdrav (Mníchov), roč. XXXXVII, 2018, č. 2, s. 5.

BALÁŽ, Anton: Pocta Imrichovi Kružliakovi. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 2. 2018, č. 7 – 8, s. 13.

LAJČÁK, Miroslav: Imrich Kružliak: 100! Legenda slovenského krajanského sveta a jeho svedomia sa v Mníchove dožil skvostného životného jubilea. (2015)
In: http://www.uszz.sk/sk/stranka/3413/imrich-kruzliak-100-legenda-slovenskeho-krajanskeho-sveta-a-jeho-svedomia-sa-v-mnichove-doziva-skvostneho-zivotneho-jubilea

TKÁČ, Marián – KRUŽLIAK, Imrich: Storočný rozhovor (s jubilujúcim Imrichom Kružliakom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 45 – 51.

ŽIAR, Marián: Imrich Kružliak 100. ročný. Impozantné jubileum. In: Krajanský pozdrav, Mníchov, roč. XXXXIII, zima 2014, č. 4, s. 4 – 5.

ŠAH: Pripomíname si. Imrich Kružliak – 100. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 159.

-eb-: Imrich Kružiak: Úteky z tiesne (Pozorovatelia i aktéri historických udalostí). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 11.

ŠAH: Pripomíname si. Imrich Kružliak – 90. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 158.

DILONG, Rudolf: V máji 1985 básnik Rudolf Dilong už trasľavou rukou napísal Imrichovi Kružliakovi. (+ Rudolf Dilong: Honolulu, pieseň labute). In: Knižná revue, roč. IX, 20. 1. 1999, č. 2, s. 4.

ŠAH: Pripomíname si. Imrich Kružliak. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 158.

MARŠÁLEK, Ján: Z rokov minulých (Marian Žiar: Podaj nám ruku, Európa – preklady z poézie). In: Knižná revue, roč. VI, 19. 6. 1996, č. 12, s. 5.