Imrich Kružliak photo 1

Imrich Kružliak

8. 12. 1914
Detva
—  1. 2. 2019
Mníchov (Nemecko)
Pseudonym:
Marian Žiar, Anton Prokop
Žáner:
editorská činnosť, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, prekladateľská činnosť, literárna veda

Životopis autora

Imrich KRUŽLIAK po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici a v Kláštore pod Znievom študoval na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave, promoval r. 1940. Od r. 1938 pôsobil ako organizačný, neskôr literárny tajomník Slov. ligy, 1940 – 43 vedúci Úradu slov. tlače, 1944 – 45 redaktor Bojovníka a Národných novín, 1946 – 47 tajomník na Povereníctve pre výživu a zásobovanie v Bratislave. R. 1949 emigroval, 1949 – 51 žil v Rakúsku, 1951 – 80 bol kultúrnym redaktorom rozhlasovej stanice Rádio Slobodná Európa v Mníchove, od 1972 šéfredaktorom exilového časopisu Horizont, od r. 1987 predseda Spolku slov. spisovateľov a umelcov v zahraničí. R. 1955 vydal verše väznených slov. básnikov, prepašované zo žalárov (Modlitby v putách), je autorom esejí Živé stopy (1975), prekladov z maďarskej, poľskej a ruskej poézie Podaj nám ruku, Európa! (1957). Výber z jeho exilovej esejistiky a publicistiky vyšiel pod názvom V čakárni dejín (1999). Autor básnickej zbierky Piesne a smútky (1974), knihy Útek z tiesne (2003) a štúdie Cyrilometodský kult u Slovákov (2003).