Imrich Nagy

Dunajská Streda
Žáner:
odborná literatúra, esej
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko
Imrich NAGY (1972) vyštudoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov latinčina – dejepis (ukončené prácou Vzťah svätého Augustína a Erazma Rotterdamského k antickej profánnej literatúre), neskôr všeobecní dejiny (ukončené prácou Reinterpretácia ideálu antického vladára u Erasma Rotterdamského) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako historik v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, ako odborný asistent a vedúci sekcie latinského jazyka na Katedre romanistiky FiF UMB v Banskej Bystrici, ako koordinátor pobočky… Čítať ďalej