Imrich Sedlák

21. 1. 1933
Červenica pri Prešove
—  1. 10. 2016
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, literatúra faktu, próza

Výberová bibliografia

PARENIČKA, Pavol: Spomienka na Imricha Sedláka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 145 – 146.

WINKLER, Tomáš: Za Imrichom Sedlákom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 134 – 135.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

MRÁŽ, Peter: Imrich Sedlák a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I, II. In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 3.

TATÁR, Jozef: Symboly nadkonfesionálnej jednoty Slovákov. Imrich Sedlák (zost.): Karol Kuzmány a Štefan Moyses. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 130 – 131.

HUDECOVÁ, Ľudmila: Z konferencie o romantikoch. Podoby slovenského romantizmu v dielach Janka Kráľa, Jána Francisciho a Jána Kalinčiaka. (Zost. I. Sedlák). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 125 – 126.

ŠAH: Imrich Sedlák – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 157.

JURČO, Ján: Životné jubileum Imricha Sedláka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 150 – 152.

JURČO, Ján: Nepretrhnuté korene s východným Slovenskom. Imrich Sedlák: V čierťažiach búrok. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 105 – 108.