Imrich Vaško

8. 11. 1936
Ondrašovce
—  9. 2. 2010
Ružomberok
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291.

-rež-: Úcta vzácnemu človeku. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 15.

PODRACKÁ, Dana: Imrich Vaško: Milan Rúfus. In: Knižná revue, roč. XX, 12. 5. 2010, č. 10, s. 1.

-pj-: Odišiel Imrich Vaško. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 11.

ŠAH: Imrich Vaško. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 157.