Inge Hrubaničová

Michalovce
Žáner:
dráma, odborná literatúra, próza, publicistika
Inge HRUBANIČOVÁ vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. V súčasnosti v slobodnom povolaní, venuje sa publicistike, redaktorskej práci a autorskému divadlu (divadlo Skrat). Ako spoluautorka sa podieľala na viacerých hrách, ktoré boli inscenované doma i v zahraničí (Vres, 1992; Eo Ipso, 1994; Stredná Európa ťa miluje, Nýmandi a nymfomani, obe 2004 a i.). Autorka knihy Láska ide cez žaluď/dok (2007), spoluautorka Synonymického slovníka slovenčiny (1995) a slovníka Kľúčové termíny výtvarného umenia 2. pol. 20. storočia (1998).   Čítať ďalej