Inge Hrubaničová

Michalovce
Žáner:
dráma, odborná literatúra, próza, publicistika

Výberová bibliografia

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

HUBČÍKOVÁ, Erika – PIATKOVÁ, Kristína: Spisovne aj slangovo (Inge Hrubaničová: Ako zjesť žabu. Zuzana Popovičová Sedláčková: Slang v mládežníckom diskurze). In: Knižná revue, roč. XXIV, 14. 5. 2014, č. 10, s. 8.

VRÁBĽOVÁ, Júlia: Inge Hrubaničová: Ako zjesť žabu. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 106 – 107.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

Autor neuved. – HRUBANIČOVÁ, Inge: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 8. 10. 2008, č. 21, s. 11.

FARKAŠOVÁ, Etela: Inge Hrubaničová: Láska ide cez žalúďok. In: Knižná revue, roč. XVIII, 13. 2. 2008, č. 4, s. 4.