Ingrid Lukáčová photo 2

Ingrid Lukáčová

20. 4. 1969
Trebišov
Žáner:
poézia
Rodné meno:
Šangriková

Autor o svojom diele

Medzi moje najobľúbenejšie témy patrí láska, muž, žena, zrodenie. Snažím sa, aby moje básne neboli jednoduché,, aby čitateľov inšpirovali k myšlienkam o ich zmysle. Používaním metafor chcem pôsobiť na ich myslenie, prebudiť v nich fantáziu.
(...) Báseň, ktorú napíšem, akoby nasýtila moju dušu, premohla hlad a obnovila zvláštnu silu. Pretože básniť znamená skúšať moc slova. A slovo má ťažkú úlohu – stvoriť nový svet.

(Básnický svet Ingrid Lukáčovej – rozhovor, Sečovský obzor, 1997)

Pri mojej poetickej tvorbe ide o vlastnú túžbu písať básne preto, že tým napĺňam pozitívny pocit z krásy a lásky, či demonštrujem niečo, s čím som spokojná alebo nespokojná – ide najmä o vyjadrenie nesúhlasu s nemorálnymi počinmi človeka, čím znepríjemňuje život v ľudskej spoločnosti, stavia ho na hlavu, ale vážne ohrozuje aj prírodu.
(Ingrid Lukáčová: Aj poetickou tvorbou sa dajú pohnúť veci dopredu – rozhovor, Trebišovský Korzár, 31. 10. 2015)