Ingrid Lukáčová photo 2

Ingrid Lukáčová

20. 4. 1969
Trebišov
Žáner:
poézia
Rodné meno:
Šangriková

Napísali o autorovi

Básne Ingrid Lukáčovej (...) intenzifikujú estetickú silu básnického slova voči nášmu svetu. Harmonizujú ho, znepokojivé polohy zatláčajú do úzadia, a tak vytvárajú čitateľovi bezpečný priestor na zastavenie sa, vydýchanie, poobzeranie sa po okolitej krajine, čím uskutočňujú svoj poetický princíp.
 

Ivana Hostová

(...) Autorka sa neusiluje o akýsi bezpohlavný prístup k životu, ktorý sa často prikrýva rúškom feminizmu. Naopak, tvrdohlavé akcentovanie ženského v nazeraní na veci a udalosti okolo nás, ju tak trochu vyčleňuje z kontextu súčasnej poézie, takej podliehajúce ošiaľom módnych, no najmä úpadkových esteticko-filozofických špekulácií.

Teodor Križka