Ingrid Lukáčová photo 2

Ingrid Lukáčová

20. 4. 1969
Trebišov
Žáner:
poézia
Rodné meno:
Šangriková

Výberová bibliografia

GÁLIK, Ján: Svet prisolený poetickým slovom (Ako soľ. Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov. Editorka Ingrid Lukáčová). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 12.

-il-: V Prešove prezentovali zborník poézie členov odbočky SSS Ako soľ. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 11. 2019, č. 41 – 42, s. 5.

ŠAH: Pripomíname si (Ingrid Lukáčová – 50). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 160.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Láska ako Božia jednotka miery. Ingrid Lukáčová: Vietor bez (s)vedomia. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 12.

BANČEJ, Maroš M.: Príroda zostane večný zdroj inšpirácie. In: Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30, č. 3, s. 9.

HOSTOVÁ, Ivana: Celý deň Boh (Ingrid Lukáčová: Celý deň láskavý). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 2. 5. 2012, č. 9, s. 5.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XIV – XV.

HOSTOVÁ, Ivana: Poézia na nočný stolík (Ingrid Lukáčová: Dotyky nehy). In: Knižná revue, roč. XIX, 27. 5. 2009, č. 11, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Nekonečná textová slučka. Ingrid Lukáčová: Duo s ozvenou. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 124 –128.

BRENKUS, Radovan: Hlavolam na spôsob srdca (Ingrid Lukáčová: Láskolam). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 3.

BRENKUS, Radovan: Ozvena na viac podôb. In: Dotyky, 2006, roč. 18, č. 3-4, s. 139.

DANIŠOVÁ, Nikol: Blíženec les. In: Čítaj to. Dostupné na http://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/2093-bl%C3%AD%C5%BEenec-les

GONDA, Milan: Poézia plná presvetlených farieb Zemplína. In: Slovo Zemplína, 2011, roč. 52, č. 44, s. 5.

GONDA, Milan: Doslov. In: Blíženec les. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2014, s.79 – 80.

HÁBER, Stanislav: Pohladkala na nebi hviezdy. In: Dotyky, 2007, roč. 19, č. 1, s.110.

HOSTOVÁ, Ivana: Poézia na nočný stolík. In: Knižná revue, 2009, roč. 19, č. 11, s. 5.

HOSTOVÁ, Ivana: Celý deň Boh. In: Knižná revue, 2012, roč. 22, č. 9, s. 5.

CHUDÍK, Martin: Blíženec les. In: Literárny týždenník, 2014, roč. 27, č. 41-42. s.10-11.

KRIŽKA, Teodor: Ohníky krásnej paniky – Ingrid Lukáčová (Šangriková). In: Dimenzie, 2009, roč. 9, č. 2, s. 64 – 67.

RUŽAN, Pavol: Mgr. Ingrid Lukáčová-Šangriková, stredoškolská profesorka, poetka, vedúca pracovníčka v oblasti kultúry, publicistiky a matičiarka. Trebišov: Zemplínska knižnica v Trebišove, 2015, 18 s.

VLNKA, Jaroslav: Nekonečná textová slučka. In: Slovenské pohľady, 2008, roč. IV. + 124, č.6, s. 126-128.

VLNKA, Jaroslav: Sila obyčajných posolstiev. In: Slovenské pohľady, 2009, roč. IV. + 125, č.10, s. 114-116.

ZÁVODSKÁ, Erika: Ingrid Lukáčová, Výberová personálna bibliografia. Zostavila Erika Závodská. Trebišov: Zemplínska knižnica v Trebišove, 2008, 7 s.