Ingrid Lukáčová photo 2

Ingrid Lukáčová

20. 4. 1969
Trebišov
Žáner:
poézia
Rodné meno:
Šangriková

Životopis autora

Ingrid LUKÁČOVÁ (rodená Šangriková) sa narodila 20. 4. 1969 v Trebišove. Maturovala na Gymnáziu v Trebišove. Na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove vyštudovala odbor učiteľstvo v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – filozofia. Pracovala ako stredoškolská profesorka slovenského jazyka a filozofie na Spojenej škole v Sečovciach a riaditeľka domu Matice slovenskej v Michalovciach. Od roku 2011 pôsobila ako vedúca odboru školstva, mládeže, kultúry a športu na MsÚ v Sečovciach a  od roku 2015 je vedúca Mestského kultúrneho strediska v Sečovciach. 
Literárnej tvorbe sa venuje od pätnástich rokov, publikovala v okresných a regionálnych novinách, literárnych časopisoch Dotyky, Nové slovo mladých, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Kultúra, RAK, vo viacerých zborníkoch, v televízii a rozhlase. Debutovala zbierkou básní Slnko šetrí zápalkami (1996). Za svoju tvorbu bola ocenená vo viacerých literárnych súťažiach. Žije v Sečovciach.