Irina Bogdanovová

9. 7. 1931
Radiščevo (Rusko)
Žáner:
literárna veda
Irina Bogdanovová (manžel → Jurij Bogdanov) študovala na Filozofickej fakulte Lomonosovovej univerzity v Moskve (absolvovala r. 1954). Po štúdiách pôsobila v Institute slavianovedenija i balkanistiky Akadémie vied Sovietskeho zväzu, 1969 – 73 vysokoškolská učiteľka na Filozofickej fakulte Lomonosovovej univerzity, potom znova vedecká pracovníčka Slavianskeho institutu v Moskve. V slovakistickom bádaní sa sústredila na výskum slov. literatury 19. stor. a z tejto oblasti publikovala viaceré štúdie (romantizmus, dielo Janka Kraľa a i.). Do dejín slov. literatúry v… Čítať ďalej