Iva Vranská Rojková photo 1

Iva Vranská Rojková

2. 6. 1963
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2018. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (Iva Vranská-Rojková: Tatrínski orli). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 13.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Nazretie do zrkadla našich dejín (Zrkadlo Slovenska. Na vydanie pripravila a z biblickej češtiny v spolupráci s Vierou Švenkovou pripravila Iva Vranská Rojková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 12. 2. 2020, č. 5 – 6, s. 12.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Iva Vranská-Rojková: Tatrínski orli). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 13.

-red-: Novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Iva Vranská Rojková: Tatrínski orli). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 23.

ŠAH: Iva Vranská Rojková – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 160.

RUSŇÁKOVÁ, Petra: Citlivo o utrpení. In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 20.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 28.

KIČURA SOKOLOVÁ, Jana: Iva Vranská Rojková: Krídluška v krajine tŕňov (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV. 5. 3. 2014, č. 5, s. 4.

LITECKÝ, František: Sedem viet o siedmich knihách. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 113 –  114.

(B. Š.): Ivan Vranská Rojková: Krídluška v krajine tŕňov (Novinky Vydavateľstva SSS). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 15.

DÉNEŠIOVÁ, Andrea: S odhodlaním pani Bovaryovej (Iva Vranská Rojková: Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili). In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 10.