Ivan Cvrkal

21. 6. 1934
Záhorská Ves
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda
Ivan CVRKAL sa narodil 21. 6. 1934. Po absolvovaní gymnázia v Bratislave, kde zmaturoval v r. 1953, pôsobil vo vojenskom učilišti ako vojak z povolania (1953 – 1970), súčasne externe študoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1959 – 1964). Od r. 1970 bol štipendistom v Ústave svetovej literatúry a jazykov, po jeho zrušení bol od r. 1973 vedeckým pracovníkom v Literárnovednom ústave SAV. Popri vedeckej činnosti pôsobil aj ako pedagóg na Pedagogickej fakulte UK, v r. 2001 vymenovaný za profesora. Vo svojej vedeckej činnosti sa… Čítať ďalej