Ivan Habaj

15. 5. 1943
Urmince
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Ivan HABAJ (syn → Michal Habaj) r. 1957 – 60 sa učil na spojárskej škole v Bratislave, 1962 – 65 absolvoval Strednú školu pre pracujúcich v Topoľčanoch, 1965 – 70 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1960 – 65 mechanik a technik Okr. správy spojov v Topoľčanoch, od r. 1970 pôsobil v Bratislave, kde 1970 – 71 bol právnikom na Generálnom riaditeľstve Slov. energetických podnikov, 1972 – 74 Slov. zväzu bytových družstiev, 1975 – 80 vydavateľstva Slov. spisovateľ, 1981 – 90 spisovateľ z povolania, 1990 – 93 právnik na Mestskom súde, od r. 1993 právny expert Najvyššieho kontrolného úradu Slov. republiky. Jeden z popredných predstaviteľov strednej spisovateľskej generácie, ktorý jedinečným spôsobom zobrazil minulosť i súčasnosť slov. juhu. Autor prózy Dolniaci (1972), poviedkového súbore V tieni moruše (1973), cyklu poviedok Mária (1976), zbierky noviel a poviedok Poľné samoty (1979), románovej trilógie Kolonisti 1 – 3 (1980 – 86), románu Posolstvo detstva (1982), zbierky próz Sedem poviedok (1984), knihy Vône podbránia, vône bylín (1986), zbierky poviedok Bezradnosť náhlej osamotenosti (1988), zbierky poviedok a noviel Zo života outsiderov (1991), poviedkovej knihy pre mládež Veľké stepné vtáky (1977). Viaceré jeho prózy preložli do bulharčiny, češtiny, maďarčiny, nemčiny, poľštiny a ruštiny, ďalšie vyšli v antológiách slov. prózy v zahraničí.