Ivan Hudec

10. 7. 1947
Nitra
—  7. 2. 2022
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, pre deti a mládež, próza, publicistika

Výberová bibliografia

HRUBÝ, Ladislav: Spomienky na Ivana Hudeca. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 139 – 140.

HOLKA, Peter: Ľútoriadky za Ivanom Hudecom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 138 – 139.

MIKOLAJ, Dušan: Rozprávači a zabávači. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 1 – 6.

ŠAH: Ivan Hudec – 70 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 310– 311.

DINKA, Pavol – HUDEC, Ivan: Národná kultúra je náš vesmír (Rozhovor so spisovateľom Ivanom Hudecom). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 9 – 10.