Ivan Izakovič

15. 11. 1934
Bratislava
Pseudonym:
Ivan Podolinský
Otec → Karol Izakovič. R. 1945 – 53 študoval na gymnáziách v Bratislave, Martine a v Košiciach, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 60 pôsobil ako redaktor časopisu Nová literatúra, 1960 – 92 redaktor a zástupca šéfredaktora v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry (Tatran), 1992 – 94 riaditeľ sekcie umenia a literatúry na Ministerstve kultúry SR, žije v Bratislave. Od r. 1956 časopisecky uverejňoval… Čítať ďalej