Ivan Izakovič

15. 11. 1934
Bratislava
Pseudonym:
Ivan Podolinský
Žáner:
dráma, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ivan Izakovič – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 155.

ŠAH: Pripomíname si (Ivan Izakovič – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 157 – 158.

BODACZ, Bohuš: Ivan Izakovič: Biskup a kráľ. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 105.

SCHUSTER, Michal: Otázky zdravia a mravnosti. Ivan Izakovič: Zachráňte mi syna (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 1. 8. 2007, č. 16 – 17, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Ivan Izakovič: Biskup a kráľ (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 1.

TUCHYNSKÝ, Jozef: História má dej (Ivan Izakovič: Rasputina cárovná). In: Knižná revue, roč. XII, 10. 7. 2002, č. 14 – 15, s. 5.

BARANOVÁ, Barbora: Chráň nás, bože, pred ruskou revolúciou (Ivan Izakovič: Život a smrť. Tragédia posledného ruského cára). In: Knižná revue, roč. IX, 2. 9. 1999, č. 18, s. 5.