Ivan Jackanin

28. 8. 1950
Rešov
Žáner:
pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza
Ivan JACKANIN v r. 1965 – 68 študoval na strednej škole v Prešove, kde 1968 – 72 absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika. R. 1972 – 74 pôsobil ako redaktor Ukrajinského štúdia Čs. rozhlasu v Prešove, 1975 – 79 učiteľ na základnej škole v Malcove, 1979 – 85 redaktor okr. Poddukelských novín v Bardejove, 1985 – 98 redaktor a šéfredaktor oddelenia ukrajinskej literatúry Slov. pedagogického nakladateľstva v Prešove, súčasne od r. 1990 zodpovedný redaktor literárnoumeleckej revue Dukľa, od 1998 prednáša ukrajinčinu na Katedre… Čítať ďalej