Ivan Kamenec

27. 8. 1938
Nitra
Žáner:
editorská činnosť, esej, literatúra faktu, odborná literatúra
Ivan KAMENEC r. 1953 – 56 študoval na strednej škole v Topoľčanoch, 1956 – 61 históriu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1961 – 63 pracovník Št. slov. ústredného archívu, 1963 – 69  Historického múzea SNM, od r. 1969 Historického ústavu SAV v Bratislave. Publikačne činný od r. 1965, keď začal uverejňovať študie z oblasti novších a najnovších slov. dejin 20. stor. v odborných časopisoch doma i v zahraničí, pričom osobitný dôraz kládol na politické dejiny, dejiny kultúry, problematiku historického povedomia a i. Autor… Čítať ďalej

Stránky