Ivan Krasko photo 1

Ivan Krasko

12. 7. 1876
Lukovištia
—  3. 3. 1958
Bratislava
Pseudonym:
Ivan Krasko, Janko Cigáň, Bohdana J. Potokinová
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

KUNIAK, Juraj: Výročia a jubileá: Pamätná tabuľa Ivana Kraska v klobúkoch sa stala realitou. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXX.), 2021, č. 3, s. 84 – 86.

MIKULA, Valér: Slovenské starožitnosti. Poézia na rázcestí: Jesenský alebo Krasko? In: Rozum, roč. II, marec 2020, č. 3, s. 44 – 47.

MIKŠÍK, Matúš: Je nutné myslieť, neodvratne nutné? (Noetický moment v básni Ivana Kraska "Noc"). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 75 – 83..

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

JACKANIN, Ivan: Prorok a trpiteľ, ktorý vidí jas slova (Tajomstvo geniálnej jednoduchosti alebo slovenský básnik Ivan Krasko v prekladoch do ukrajinčiny). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 3. 2019, č. 11 – 12, s. 14.

LUČANSKÝ, Albert: Ivan Krasko medzi modernou a postmodernou (interpretácia básne Ja). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 1, s. 19 – 25.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 301 – 302.

GALLIK, Ján: Predvoj slovenskej a českej katolíckej moderny. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 100 – 101, 105.

MIKULA, Valér: Mojich 10 (Ivan Krasko: Askéti). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 11.

POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingird Skalická): Spoza Moravy. Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 148 – 149.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 304, 306, 311.

ZITOVÁ, Katarína: Pocta osobnostiam (Július Pašteka: Takto som ich poznal). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 8.

LUČANSKÝ, Albert: Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 3, s. 82 – 84.

ZAMBOR, Ján: ...matička moja...O dvoch básňach Ivana Kraska. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 1, s. 29 – 34.

KUČERA, Petr: Ivan Krasko – Paul Celan – Vladimír Holan (k sémantice mlčení v reflexivní lyrice). In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 110 – 121.

MRÁZ, Peter: Lyrický subjekt v knižnom debute Podjavorinskej a v básňach Kraska. In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 11. 2. 2015, č. 5 – 6, s. 6.

VLNKA, Jaroslav: Básnik aj v pozdnom veku mladý (Ivan Krasko: Básnické dielo). In. Knižná revue, roč. XVI, 27. 9. 2006, č. 20, s. 5.