Ivan Krčméry

28. 11. 1921
Martin
—  18. 7. 1997
Bratislava
Otec → Štefan Krčméry, matka → Hela Krčméryová, sestra → Jela Krčméry-Vrteľová. R. 1934 – 41 študoval na reálnom gymnáziu, 1941 – 45 na Lekárskej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (nedokončil). R. 1948 – 60 pracoval ako redaktor a prekladateľ Čs. tlačovej kancelárie v Bratislave a v Banskej Bystrici, 1961 – 75 redaktor a reportér bratislavských periodík Svet socializmu, Technické noviny a Nové slovo, 1975 – 78 tlačový tajomník SAV, 1978 – 82 zástupca šéfredaktora týždenníka Sloboda, od 1982 žil na dôchodku v Bratislave. V novinárskej a… Čítať ďalej