Ivan Kupec photo 1

Ivan Kupec

21. 10. 1922
Hlohovec
—  15. 5. 1997
Bratislava
Žáner:
esej, poézia

Výberová bibliografia

KAMENČÍK, Marián: Havran Ivana Kupca prvýkrát rozprestrel svoje nadrealistické krídla. In: Vertigo, 2020, č. 2, s. 3 – 5.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 9.

PIUS, Miroslav: Vyzliekanie zo zabudnutia. Ivan Kupec: Denník. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 120 – 122.

DRUG, Štefan: O návrate k zdravému rozumu. Ivan Kupec: Denník (1962 – 1968). (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 7, s. 85 – 88.

GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.