Ivan Kusý

6. 4. 1921
Dobroč
—  10. 2. 2000
Bratislava
Pseudonym:
Robert Konečný
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda
Ivan KUSÝ v rokoch 1931 – 39 študoval na gymnáziu v Martine, 1939 – 40 medicínu na Lekárskej fakulte, 1940 – 44 slovenčinu, filozofiu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1944 – 49 pracovník Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1945 – 51 spoluredaktor Slov. pohľadov, 1945 – 50 redigoval Literárnohistorický zborník, Knižnicu Slov. pohľadov a i. edície Matice slov., 1946 – 49 aj dramaturg martinského Slov. komorného divadla, od 1949 pôsobil v Bratislave: r. 1949 – 51 vedúci oblastného sekretariátu Matice… Čítať ďalej