Ivan Medeši

12. 1. 1982
Vrbas (Srbsko)
Žáner:
poézia, próza
Krajina:
Srbsko
Ivan MEDEŠI je príslušníkom najmenšej z oficiálnych národnostných menšín Vojvodiny (Srbská republika), Rusnákov, spätých národným menom s Rusínmi a materinským jazykom s východnými Slovákmi. Píše v dolnozemskej rusínčine („bačvaňsko-ruska bešeda“), ktorá je z jazykového hľadiska kodifikovanou východnou slovenčinou. Vyrastal v metropole svojej diaspóry, v obci Ruski Kerestur. Študoval pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Pracoval ako pomocný pedagóg v keresturskej základnej škole a gymnáziu, od roku 2018 je softwarovým… Čítať ďalej

Stránky