Ivan Plintovič

2. 6. 1923
Bodorová
—  10. 11. 1997
Banská Bystrica
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda

Životopis autora

R. 1934 – 42 študoval na gymnáziu v Martine, 1942 – 47 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1947 – 51 ako učiteľ na gymnáziu v Malackách, 1951 – 53 na Pedagogickom gymnáziu, 1954 riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy, 1954 – 59 učiteľ na Vyššej pedagogickej škole, 1959 – 90 pedagóg, vedúci katedry, prof. na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde od 1990 žil na dôchodku. V literárnovednom výskume sa zaoberal problematikou teórie a metodiky vyučovania literatúry, ako aj širším okruhom literárnej histórie a kritiky. Autor monografie Básnická tvorba Štefana Žáryho (1967), knižnej eseje Vlasť a domov v štúrovskej poézii (1968); publikkácie venované Chalupkovi a A. Sládkovičovi Dva medailóny (1988); práce Úvahy o lyrizovanej próze (1971). Osobitné štúdie venoval dielu M. Kukučína, P. Jilemnického a J. Bodeneka. Podieľal sa na vydaní učebnice Teória literatúry… (1975) a Slovníka literárnovedných termínov (1979), samostatne pripravil Teóriu literatúry (1979), ktorá patrila medzi základne učebnice tohto predmetu pre stredné i vysoké školy. Zostavovateľ a editor viacerých literárnych zborníkov Ozveny v nás (1974), V zápasoch a premenách (1977), V znamení života (1978), Pribúdanie kruhov (1980), Návraty k prameňom (1984), Variácie na život (1986) a i.