Ivan Stadtrucker photo 1

Ivan Stadtrucker

22. 1. 1935
Krupina
—  26. 5. 2017
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Pred čosi viac ako rokom... (o ňom + ukážka z tvorby: Pražská jar). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. X.

APFEL, Viliam: Ivan Stadtrucker: Dejiny Slovenskej televízie (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 137 – 138.

VOLKO, Ladislav: Ľútoriadky za Ivanom Stadtruckerom (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 284 – 286.

HEVIER, Daniel ml.: Ivan Stadtrucker: Dejiny slovenskej televízie. In: Knižná revue, roč. XXVI, 18. 4. 2016, č. 4, s. 11.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Ivan Stadtrucker / Idúc životom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 116.

ORBAN, Emanuel: Zdravica Ivanovi Stadtruckerovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 152 – 154.

ŠAH: Ivan Stadtrucker – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 157 – 158.

ŠAH: Ivan Stadtrucker – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 157 – 158.