Ivan Štrpka photo 3

Ivan Štrpka

30. 6. 1944
Hlohovec
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

HOCHEL, Igor: Chôdza naprieč naším bytím (recenzia Ivan Štrpka: Hermovská chôdza). In: Romboid, roč. LVII, 2022, č. 8, s. 75 – 79.

LIETAVEC, Tomáš: Štrasser, Ján: Žiť svoju báseň (Rozhovory s Ivanom Štrpkom). Recenzia. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 323 – 325.

POSPÍŠIL, Ivo (preklad: Ingrid Skalická): Spoza Moravy. Ján Štrasser: Žiť svoju báseň. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 140 – 142.

ŠRANK, Jaroslav: Mojich desať (Ivan Štrpka: Tristan tára). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 56 – 57.

HARÁK, Ivo: Zůstane, co bylo ozářeno. Osamělí běžci (Laučík / Repka / Štrpka). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 81 – 85.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

ŠAH: Pripomíname si (Ivan Štrpka – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 6, s. 157 – 158.

KUBRICZKÁ, Lenka: Útek do nepretržitosti (Interpertačný návrat k zbierke I. Štrpku Krátke detstvo kopijníkov). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 9 – 10, s. 66 – 76.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

MÁLKOVÁ, Iva: Štrpkův básnický průzkum lidské zralosti / stavu člověčenství (Ivan Štrpka: Kam plášť, tam vietor). Kyvadlo. In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 124 – 131.

RÉDEY, Zoltán: Kam? (Ivan Štrpka: Kam plášť, tam vietor). Kyvadlo. In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 124 – 131.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: "Súrečenstvo" kultúr. In: Editoriál, roč. 1, 2018, š. 4, s. 3 – 5.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, jún 2018, č. 5 – 6, s. 71 – 72.

RÉDEY, Zoltán: II. Autorizované súborné básnické dielo Ivana Štrpku (Slovenská poézia 20. storočia v reedíciách ako textologický problém). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 27 – 37.

URBANOVÁ, Eva: Potichu mizne(me). Ivan Štrpka: Fragment (rytierskeho) lesa. In: Vlna, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 140 – 143.

TALLO, Michal: Tak ako sa teda číta báseň? Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: Vlna, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 132 – 134.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva – ŠTRPKA, Ivan: Dostali sme sa do slovného smogu. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 23. 2. 2017, s. 14.

URBANOVÁ, Eva: Čítanie o poézii ako možnosť. Veronika Rácová: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 155 – 157.

ŠRANK, Jaroslav: Kniha týždňa: Štrpkov štít. Rácovej trasa. In: Pravda, 6. 9. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/404158-kniha-tyzdna-strpkov-stit-racovej-trasa/

RÁCOVÁ, Veronika: Čo zostalo (Z laby na labe) Textologická analýza vybraných variantov básník I. Štrpku. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 31 – 38.

REPAR, Stanislava: To ma rajcuje. Interview s Ivanom Štrpkom, básnikom, esejistom a prekaldateľom. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 25 – 30.

-rm- -kz- -mševc: Festival literatúry.  In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 4 – 5.

RÁCOVÁ, Veronika: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku. Bratislava: Ars Poetica,  2015.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Ahoj tato, milý Kubo. In: Sme, roč. 23, 24. 9. 2015, č. 220, s. 16.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Päťkrát päť – o sebareflexii básnikov prítomnosti. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 207– 213.

-DZ-: Do redakcie prišlo. Karol Chmel: Batéria; Valerij Kupka: Zabudnutá štvrtá strana; Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie; Lučík-Štrpka-Repka: Poker s kockami ľudu. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 45 – 46.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva – ŠTRPKA, Ivan: Nikdy sme nič neroztrhali ani sme sa nepobili. Ivan Štrpka z básnickej skupiny Osamelých bežcov spolupracoval s Dežom Ursinym ako textár na jedenástich štúdiových albumoch. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 30. 4. 2015, č. 99, príl. Tv oko 18/2015, s. 13.

RÁCOVÁ, Veronika: Poézia Osamelého bežca. In: Sme, roč. 23, 14. 3. 2015, č. 61, s. 14.

MIKŠÍK, Matúš: Tvorbu Osamelých bežcov do svojho edičného plánu zaradilo aj vydavateľstvo F. R. & G. ... (Poker s kockami ľadu). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 13.

BRÜCK, Miroslav: Klasika od Bagalu (Ivan Štrpka: Básne III.). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 12 – 13.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 5.

HEVIER, Daniel: Len si prečítajte, otvárači, naše listy! In: Sme, roč. 22, 10. 10. 2014, č. 233, s. 15.

ŠAH: Pripomíname si (Ivan Štrpka – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 157.

-rm-: Osobné večery (Literárny klub u Zichyho). In: Knižná revue, roč. XXIII, 4. 9. 2013, č. 18, s. 2.

RÁCOVÁ, Veronika: Dokonštrukcia mýtu o neinterpretovateľnosti a nekomunikatívnosti poézie. (Štúdia).  In: Romboid, roč. XLVIII, č. 3, 2013, roč. XLVIII,  s. 60 – 70.

-vr-: Nájdená kapitola (Rukojemník). In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 3.

-mf-: Prehĺtanie zmyslu (spomienkové stretnutie). In: Knižná revue, roč. XXII, 18. 4. 2012, č. 8, s. 2.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Krása poézie nie je v háji, je v haiku! (Haiku,haiečku, haiku zelený) In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 7.

PODRACKÁ, Dana: Žalm skúšobného baránka (Ivan Štrpka: Bebé: jedna kríza (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 1. 2012, č. 1, s. 4 – 5.

RÁCOVÁ, Veronika: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku. In: Tvorba, roč. XXII. (XXX.), 2012, č. 1, s. 18 – 21.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. X.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

BRÜCK, Miroslav: Tajomstvá tieňov (Ivan Štrpka: Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 5.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XII.

RÁCOVÁ, Veronika: Ivan Štrpka: Básne I. In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HOCHEL, Igor: Poézia má aj zamraziť. Ivan Štrpka: Tichá ruka (desať elégií). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XVII, 1. 8. 2007, č. 16 – 17, s. 5.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

TÓTH, Rastislav: Vybrané kapitoly z Ivana Štrpku (Vo svojich stupajach. Básnické dielo Ivana Štrpku a hodnotové kritériá). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 3.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

URSINY, Dežo – LAUČÍK, Ivan; KUNDERA, Ludvík – LAUČÍK, Ivan; ŠTRPKA, Ivan – LAUČÍK, Ivan; KADLEČÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; MOJÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; DUŠEK, Dušan – LAUČÍK, Ivan; MILČÁK, Peter – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (1992, 1993, 1999). In: Rak, roč. X., 2005, č. 7, s. 58 – 64.

HAUGOVÁ, M.: Čo je práve obzorom (Ivan Štrpka: 25 básní). In: Romboid, 39, 2004, č. 1.

ŠAH: Ivan Štrpka – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 156.

HABLÁK, A.: Hlasy z nadvedomia (Ivan Štrpka: Hlasy a iné básne). In: Romboid, 38, 2003, č. 10.

HRÚZIK, M.: Magické znenie hlasov (Ivan Štrpka: Hlasy a iné básne). In: Romboid, 38, 2003, č. 10.

GAJDOŠ, Martin: Nenáhodná konštelácia častíc (Ivan Štrpka: Hlasy a iné básne). In: Knižná revue, roč. XII, 6. 3. 2002, č. 5, s. 5.

LAUČÍK, I.: Príhovor k oceánu. In: Rak, 7, 2002, č. 3.

MACSOVSZKY, P.: Ako spod popukanej omietky (Ivan Štrpka: Hlasy a iné básne). In: Rak, 7, 2002, č. 11 – 12.

SOUČKOVÁ, Marta: Rukojemník číreho pohľadu. Ivan Štrpka: Rukojemník. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 73 – 74.

BOKNÍKOVÁ, A.: Oneskorená recenzia „záhyb“ v poézii Ivana Štrpku (Ivan Štrpka: Majster Mu a ženské hlasy). In: Rak, 4, 1999, č. 2.

ČÚZY, L.: Interpretačný rébus (Ivan Štrpka: Rukojemník). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 1, 1999, č. 21.

DRASTICH, M.: Dežo Ursiny vo všetkých (zabudnutý?) (Ivan Štrpka: Rukojemník). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 41.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

KRŠÁKOVÁ, D.: Za ohyb viditeľného (Ivan Štrpka: Rukojemník). In: OS, 1999, č. 8.

MICHALOVIČ, P.: Niečo bolo už v škrupine (Ivan Štrpka: Rukojemník). In: OS, 1999, č. 9.

RÉDEY, Zoltán: Tichá vojna s démonmi (sémantickej) prázdnoty (Ivan Štrpka: Rukojemník). In: Rak, roč. IV., 1999, č. 4, s. 75 – 82.

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Skončené zostáva navždy (Ivan Štrpka: Majster Mu a ženské hlasy). In: Literika, 3, 1998, č. 4.

HAJKO, Dalimír: Svet pokoja v nás (Ivan Štrpka: Majster Mu a ženské hlasy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. +114, 1998, č. 6.

HATALA, Marián: Vymlčať si báseň v samote (Ivan Štrpka: Majster Mu a ženské hlasy). In: Knižná revue, roč. VIII, 15. 4. 1998, č. 8, s. 5.

HAUGOVÁ, Mila: Medzipriestor básne (Ivan Štrpka: Majster Mu a ženské hlasy). In: Romboid, 33, 1998, č. 9.

HOCHEL, I.: Ťažká šifra s estetickou platnosťou (Ivan Štrpka: Medzihry. Bábky kratšie o hlavu). In: Romboid, 33, 1998, č. 1.

KASARDA, M.: Básnické kóany (Ivan Štrpka: Majster Mu a ženské hlasy). In: Romboid, 33, 1998, č. 9.

RÉDEY, Z.: Krehký jazdec túžby na divých koňoch zamyslenia. In: Romboid, 32, 1997, č. 7.

BOKNÍKOVÁ, A.: Písmo a rytier (Ivan Štrpka: Rovinsko, juhozápad. Smrť matky). In: Dotyky, 8, 1996, č. 1.

DAROVEC, P. – BARBORÍK, V.: Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. Levice: L.C.A. 1996, s. 55 – 58.

HOCHEL, I.: Súčasť modernej poézie (Ivan Štrpka: Rovinsko, juhozápad. Smrť matky). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 38.

KASARDA, M.: O prijímaní a vysielaní (Ivan Štrpka: Kŕč roztvorenej dlane a iné eseje). In: Rak 1, 1996, č. 1.

KASARDA, M.: Osamelí bežci – správy z ľudského vnútra. Levice: L.C.A. 1996, s. 123 – 182.

KASARDA, M.: Prečo nie sú Osamelí bežci básnická skupina. In: Literika, 1, 1996, č. 3 – 4.

MACSOVSZKY, P.: Pohyb riečnych textov (Ivan Štrpka: Rovinsko, juhozápad. Smrť matky). In: Rak, 1, 1996, č. 1.

MELICHER, J.: Poézia svitania a súmrakov (Ivan Štrpka: Rovinsko, juhozápad. Smrť matky). In: Slovenské pohľady, IV. + 112, 1996, č. 1.

KASARDA, M.: Štrpkova kŕčovitá esej o nás (Ivan Štrpka: Kŕč roztvorenej dlane a iné eseje). In: Národná obroda, zv. 6, 10. 10. 1995, č. 234.

KRAJČOVIČOVÁ, J.: Sklamaný Ivan Štrpka (Ivan Štrpka: Rovinsko, juhozápad. Smrť matky). In: Dotyky, 7, 1995, č. 9 – 10.

ZAMBOR, J.: Výkriky do tváre sveta (Ivan Štrpka: Tristan tára). In: Romboid, 30, 1995, č. 2.

KASARDA, M.: Báseň ako pohyb. In: Dotyky, 6, 1994, č. 5.

BAČKOR, M.: O nekonečnej zlobe rastu – o nekonečnom raste zloby (Ivan Štrpka: Krásny nahý svet). In: Dotyky, 4, 1992, č. 5.

HOCHEL, I.: Ivan Štrpka: Krásny nahý svet. In: Romboid, 26, 1991, č. 4.

KASARDA, M.: Mágia poézie (Ivan Štrpka: Krásny nahý svet). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 107, 1991, č. 6.

MATEJOVIČ, P.: A predsa je krásny! (Ivan Štrpka: Krásny nahý svet). In: Fragment K, 5, 1991, č. 4.

MOJÍK, I.: Ivan Štrpka: Krásny nahý svet. In: Romboid, 26, 1991, č. 4.

CHROBÁKOVÁ, S.: Vývery (Ivan Štrpka: Všetko je v škrupine). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 106, 1990, č. 8.

KASARDA, M.: Správa o stave duše v pohybe (Ivan Štrpka: Všetko je v škrupine). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 39.

PETRÍK, J.: Metafora ľudského putovania (Ivan Štrpka: Všetko je v škrupine). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 39.

CHROBÁKOVÁ, S.: Básnikova horúca stopa. In: Dotyky, 1, 1989, č. 3.

HUJÍK, V.: Pôvabné piesňové texty (Ivan Štrpka: Modrý vrch). In: Ľud, zv. 41, 22. 3. 1988, č. 68.

LUKEŠ, J.: S ľahko privretými očami (Ivan Štrpka: Modrý vrch). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 104, 1988, č. 9.

MIKULA, V.: Tvárou či chrbtom k svetu? (Ivan Štrpka: Modrý vrch). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 104, 1988, č. 9.

ZAJAC, P.: Správa o ľudskej situácii. In: Štrpka, I.: Modrý vrch. Bratislava: Tatran 1988, s. 145 – 64.

ČÚZY, L.: Ivan Štrpka: Správy z jablka. In: Slovenské pohľady, 102, 1986, č. 11.

HOCHEL, B.: Ivan Štrpka: Správy z jablka. In: Romboid, 21, 1986, č. 7.

KOLENIČ, I.: Ivan Štrpka: Správy z jablka. In: Večerník, zv. 31, 28. 3. 1986, č. 62.

MARČOK, V.: Básnické správy (Ivan Štrpka: Správy z jablka). In: Romboid, 21, 1986, č. 7.

HOCHEL, I.: Básnikov aktívny postoj (Ivan Štrpka: Pred premenou). In: Romboid, 18, 1983, č. 10.

WINKLER, T.: Ivan Štrpka: Pred premenou. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 12.

HEVIER, D.: Premeny a pohyb (Ivan Štrpka: Pred premenou). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 52.

HUJÍK, V.: Impozantná iskrivosť (Ivan Štrpka: Pred premenou). In: Ľud, zv. 35, 28. 12. 1982, č. 307.

MORAVČÍK, Š.: Štrpka a iné ostrovy (Ivan Štrpka: Teraz a iné ostrovy). In: Večerník, 27, 1982, č. 30.

PLUTKO, P.: Ivan Štrpka: Teraz a iné ostrovy. In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 3.

ŠTEVČEK, P.: Kryštalizácia básnika (Ivan Štrpka: Teraz a iné ostrovy). In: Romboid, 17, 1982, č. 1.

HAJKO, D.: Ostrovy s jediným brehom (Ivan Štrpka: Teraz a iné ostrovy). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 45.

HUJÍK, V.: Spev pre súčasného človeka (Ivan Štrpka: Teraz a iné ostrovy). In: Ľud, zv. 34, 20. 10. 1981, č. 248.

ŠTRASSER, J.: Vnútro kroník vystavené náporom. In: Mladá tvorba 1969, č. 6.