Ivan Sulík

29. 1. 1943
Topoľčany
—  14. 1. 2021
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Ivan SULÍK po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Bánovciach nad Bebravou (1957 – 1960) a nadstavbových ročníkov strednej priemyselnej školy v Nitre (1962 – 1964) študoval slovenčinu a ruštinu na Pedagogickej fakulte v Nitre (1964 – 1968). Ako učiteľ pôsobil krátko v Alekšinciach, od r. 1969 bol odborným pracovníkom Kabinetu literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, v r. 1973 – 1977 interným vedeckým ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave, v r. 1977 – 1978 redaktorom vydavateľstva Smena, od r. 1979 vedeckým pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, v r. 1988 sa vrátil na Pedagogickú fakultu v Nitre do Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie. Pôsobil ako univerzitný profesor na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú zakladal.