Ivan Szabó photo 1

Ivan Szabó

9. 7. 1939
Leopoldov
Pseudonym:
Ivan Divan, Ivan Krajčír, Ivan Mestečan, Ivan Trolaský, Leo Poldovský
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2019. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov. Literatúra faktu: Cena Vladimíra Ferka (Ivan Szabó: Kladivom na kráľovnú). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 11 – 12.

ŠIKULA, Bystrík: Sedem viet o siedmich knihách (Ivan Szabó / Príbehy Prešporka v 18. storočí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 115 – 116.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Ivan Szabó / Kladivom na kráľovnú). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 258 – 259.

BLAHA, Anton: Zrodil sa moderný bratislavský Faust? (Ivan Szabó: Významné osobnosti starého Prešporka). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

CIFRA, Štefan – SZABÓ, Ivan: Umenie odkrývať podstatu (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 13.

ŠAH: Pripomíname si v júli (Ivan Szabó – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 309.

KISS, Ľudovít: Ivan Szabó: Významné osobnosti starého Prešportka (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 133 – 134.

MICHALIČKA, Vladimír: Osobnosti starého Prešporka (Ivan Szabó: Významné osobnosti starého Prešporka). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 13.

LIPTÁKOVÁ, Jana – SZABÓ, Ivan: Szabó: Malé dejiny dávajú literatúre faktu šťavu (Rozhovor). In: Sme, roč. 27, 1. 2. 2019, č.  17, príl. Bratislava SME MY, roč. 4, 2019, č. 5, s. 4 – 5.

APFEL, Viliam: Ivan Szabó / Prešporsko-bratislavské historky (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 95 – 96.

KISS, Ľudovít: Laudácia na knihu Ivana Szabóa Prešporsko-bratislavské strašidlá. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 1 – 2, s. 180 – 182.

ČOMAJ, Ján: Ivan Szabó / Prešporsko-bratislavské strašidlá. (Sedem viet o siemich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 119 – 120.

ZITOVÁ, Katarína: Súťaž: Prozaik, publicista a autor literatúry faktu Ian Szabó... In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 28.

BODACZ, Bohuš: Ivan Szabó: Takmer letmé známosti (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 130 – 133.

KISS, Ľudovít: Ivan Szabó: Žaby na Trolaskoch (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 137 – 138.

ŠAGÁTOVÁ, Lea.: Premeny Bratislavy. In: Knižná revue, roč. XXV, 12. 8. 2015, č. 16 – 17, s. 15.

Autor neuved.: Spisovateľ Ivan Szabó síce pochádza z Leopoldova, ale už 42 rokov žije v Bratislave... (Prešporsko-bratislavské historky). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 6.

JURČO, Martin – SZABÓ, Ivan: Autor kontra recenzent (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, s. 22  – 23.

HALAŠKOVÁ, Mária: Ivan Szabó: Strašidlopis (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 16. 10. 2013, č. 21, s. 4 – 5.

Autor neuved: Ivan Szabó sa narodil 9. júla 1939 v Leopoldove. Pracoval ako redaktor... In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 29.

SZABÓ, Ivan: S vylúčením detí a mládeže (Slovenská literatúra faktu 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXXV.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Slávna éra preslávenej lýry (Ivan Szabó: Bratislavská lýra). In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 11.

Autor neuved.: Publicista a autor literatúry faktu Ivan Szabó... (Ivan Szabó: Bratislavská lýra. Ukážka z knihy). In: Knižná revue, roč. XX, 13. 10. 2010, č. 21, s. 11.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, príloha, s. XXXII.

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXII.

BEŇO, Ján – SZABÓ, Imrich: Literatúra faktu ma obrala o fantáziu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 10. 6. 2009, č. 12, s. 5.

ČELKOVÁ, Lýdia: Ivan Szabó: Tanečník z Východnej. In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 11.

URSÍNYOVÁ, Terézia: Kabaret v spomienkach (Ivan Szabó: Smiech a slzy Tatra revue). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 14. 10. 2009, č. 21, s. 5.

ČELKOVÁ, Lýdia: Ivan Szabó: Príbehy primášov. In: Knižná revue, roč. XVIII, 16. 1. 2008, č. 2, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

FARKAŠOVÁ, Etela: O Bratislave trochu inak (Ivan Szabó – Ladislav Švihran: Vzácne návštevy Bratislavy). In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 3.  2006, č. 5.

-lč-: O autách trochu inak (Ivan Szabó: Rozprávky na kolesách). In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 2. 2006, č. 3, s. 8.

BEŇO, Ján: O strachu cez stáročia. Ivan Szabó – Milan Stano: Slovenské strašidlá od "A" po "Ž". (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 104 – 106.

BEŇO, Ján: Pedantne s faktami. In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 26 – 27.

DRASTICH, M.: Rozprávač faktov (rozhovor). In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 22 – 23.

ŠAH: Ivan Szabó – 65. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 315.

SEMANCO, Emi (zsot.): Najkrajší kút. Bratislava 2004.

-lč-: Poznáte strašidlá? (Ivan Szabó – Milan Stano: Slovenské strašidlá od "A" po "Ž"). In: Knižná revue, roč. XIII, 3. 9.  2003, č. 18, s. 8.

DRASTICH, M.: Začiatok honby na strašidlá. In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 37.

BEŇO, Ján.: Tehličky do histórie.Ivan Szabó: Zabudnuté volanty. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 11, s. 134 – 136.

DRASTICH, M.: Prenasledovateľ minulosti (automobilizmu). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 23.

Malý slovník slovenských spisovateľov. Žilina 2002.

REZNÍK, J.: Túry do literatúry. Bratislava 2001.

ŠAH: Pripomíname si v júli. Ivan Szabó. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 316.

MIŠÁK, P.: Nie suterén, ale podlažie. In: Slovenské národné noviny, 9 (13), 1998, č. 6.

Slovník Klubu autorů literatúry faktu. Praha 1998.

ŠVIHRAN, L.: Pochmúrne príbehy. In: Literika, 3, 1998, č. 4.

Slovenský literárny kalendár. Bratislava 1997.

ŠVIHRAN, L.: Tienisté stránky života. In: Slovenský denník, zv. 2, 27. 11. 1991.

GALÁT, K.: Ivan Szabó: Slávni piloti, konštruktéri a kozmonauti. In: Zlatý máj, 24, 1980, č. 6.

PLUTKO, P.: Zaujímavé čítanie o Sibíri. In: Pravda, zv. 61, 5. 6. 1980.