Ivan Szabó photo 1

Ivan Szabó

9. 7. 1939
Leopoldov
Pseudonym:
Ivan Divan, Ivan Krajčír, Ivan Mestečan, Ivan Trolaský, Leo Poldovský
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Ivan SZABÓ sa narodil 9. júla 1939 v Leopoldove. V rodisku navštevoval aj základnú školu (1945 – 1953). Jedenásťročnú strednú školu absolvoval v Hlohovci (1953 – 1956). Po maturite (1959) študoval na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave, potom prestúpil na Pedagogický inštitút v Nitre, kde vyštudoval aprobáciu slovenský jazyk – dejepis – výtvarná výchova (1959 – 1963). Roku 1980 získal na Pedagogickej fakulte titul PhDr. (Úryvok z dizertačnej práce Práca s detským autorom v časopise Kamarát vyšiel v bulletine O práci s knihou medzi deťmi a mládežou, vydala Matica slovenská, Martin 1981). Po promócii roku 1963 absolvoval vojenskú prezenčnú službu v Brne (1963 – 1965). Po jej skončení bol učiteľom v Bánove, kde pedagogicky pôsobil do konca roka 1969. Od 1. januára 1970 nastúpil na miesto redaktora týždenníka pre chlapcov a dievčatá Kamarát (1970 – 1972). Potom sa stal redaktorom, neskôr vedúcim oddelenia obrázkového týždenníka Život. V redakcii Života pracoval v rokoch 1972 – 1979. Koncom roka 1979 nastúpil ako zástupca šéfredaktora do motoristického časopisu STOP, kde zotrval jedenásť rokov (do roku 1990); opäť sa stal reportérom Života, neskôr vedúcim oddelenia a napokon zástupcom šéfredaktora. V tejto redakcii pracoval od roku 1990 až do apríla 1999. V máji 1999 sa stal šéfredaktorom motoristického časopisu ProfiAuto. Od 1. januára 2000 je v slobodnom povolaní.