Ivan Žucha photo 1

Ivan Žucha

1. 1. 1935
Žilina
—  31. 5. 2009
Bratislava
Žáner:
esej, odborná literatúra, próza

Životopis autora

Ivan ŽUCHA – prof. psychiatrie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Popri odborných dielach z oblasti psychiatrie, psychoterapie a klinickej psychofyziológie napísal eseje Fragmenty (1995), Zápisník psychiatra Ivana Žuchu (1997), knihy Kompost (2003), prirodzenosti vecí (2005), knihu intelektuálnych analýz a filozofických vhľadov Strácanie nájdeného času (2010) a prozaickú knihu Náhody (2011). Z rozhovorov s I. Hulínom, profesorom patofyziológie, vznikla kniha filozofických, teologických a umenovedných rozhovorov Rozhovory (2005) a na ňu nadväzujúce knihy Myšlienky (2006) a Panoptikum 1 (2006). Eseje a úvahy uverejňoval aj časopisecky (Kultúrny život, Romboid, Anthropos a i.). V r. 2004 získalo jeho dielo Kompost Cenu Vydavateľstva Romboid.