Ivana Dobrakovová

17. 4. 1982
Bratislava
Žáner:
próza, iné

Výberová bibliografia

BUZINKAIOVÁ, Martina: Stratené a "nenormálne". Ku knihe Ivany Dobrakovovej "Matky a kamionisti". In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 80 – 83.

KASARDA, Martin – DOBRAKOVOVÁ, Ivana: Ivana Dobrakovová: Kto z nás je šťastný, keď vyrastie? (Rozhovor). In: Sme, príl. Magazín o knihách, roč. 27, 4. 10. 2019, č. 231, s. XVIII – XIX.

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Jedenie uspelo na Anasoft litere (Finálová päťka). In: Sme, roč. 27, 19. 9. 2019, č. 2018, s. 11.

JÍLEK, Peter F. 'Rius: Anamnéza vedomia podľa Dobrakovovej. In: Rozum. ISSN 2644-4631, 2019, roč. 1, č. 2, s. 17. Dostupné na: http://www.jilek.cafe/2019/04/ivanadobrakovova1.html

BYSTRZAK, Magdalena: Monológy do prázdna (Ivana Dobrakovová: Matky a kamionistky). In: PLAV, platforma pre literatrúru a výskum, 31. 12. 2018. Dostupné na: https://plav.sk/node/135

PENA DNÍ_FM s Ivanou Dobrakovovou. Moderuje Mário Gešvantner. 1.5.2019. Dostupné na: https://www.mixcloud.com/radiofm/pena-dni_fm-152019

GOLIANOVÁ, Zuzana: Rozhovor s Ivanou Dobrakovovou na litera feste 2019 o knihe Matky a kamionisti. Zvukový záznam vyrobili RTVS Rádio DEVÍN. Dostupné na: https://www.mixcloud.com/Anasof_litera/rozhovor-s-ivanou-dobrakovovou-na-litera-feste-2019/

LITERÁRNY KVOCIENT LQ#23: Je mŕtvy/Matky a kamionisti. Marta Součková, Viliam Nádaskay, Peter Zajac, moderuje Peter Darovec. 28. 1. 2019. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=xzdYoUgbAJI

HOSTKA NALADENÁ NA DEVÍN: Ivana Dobrakovová. Spisovateľka Ivana Dobrakovová v rozhovore s moderátorom Rádia Devína a súčasne literárnym vedcom i kritikom Radoslavom Passiom o jej čerstvej novinke, prozaickej knihe Matky a kamionisti. 28. 10. 2018. Dostupné na: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/178767/hostka-naladena-na-devin-ivana-dobrakovova

FEDORKOVÁ, Andrea:Sama sebou, ale len odtiaľ potiaľ (Ivana Dobrakovová: Matky a kamionisti). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 163 – 166.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Ivana Dobrakovová. Pýtam sa: Robím to dobre? Idem dobrým smerom (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, 22. 2. 2019, február – marec, s. 10 – 19.

MACSALIOVÁ, Lenka: Dobrakovovej hrdinky, ktoré sa nikdy nevzbúria (Ivana Dobrakovová: Matky a kamionistky). In: Sme, roč. 27, 5. 1. 2019, č. 4, s. 14.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

NAGY, Dado: Keď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13. 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Keď sa nedarí, alebo ako prekonať spisovateľský blok. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 7. časť). In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Úspechom je aj jedna slušná veta za deň. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 5. časť). In: Pravda, roč. XXV, 8. – 9. 8. 2015, č. 183, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 11 – 12.

-kz-: Anasoft litera fest. In: Knižná revue, roč. XXIV, 28. 5. 2014, č. 11, s. 4.

FULMEKOVÁ, Denisa: Stĺpček Denisy Fulmekovej: Len sa neotráviť (Ivana Dobrakovova: Toxo). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 5. 2. 2014, č. 3, s. 19.

BALOGH, A.: Ivana Dobrakovová tvrdí, že knihou Toxo už uzavrela tému tehotenstva či súperenia medzi matkami. (Anasoft litera 2014 - Predstavujeme finalistov. Rozhovor). In: Sme, roč. 22, 30. 7. 2014, č. 174, s. 18.

BALOGH, A.: Nepotrebujem vydať knihu každý rok, In: Sme, 29. 7. 2014

SZENTESIOVÁ, Lenka – DOBRAKOVOVÁ, Ivana: Ženský pohľad na svet (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 27. 11. 2013, č. 24, s. 22 – 23.

JAREŠ, Michal: O matkách a dětech. Ivana Dobrakovová: Toxo. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 9, s. 13 – 18.

BARBORÍK, Vladimír: Kniha: časti a celok. Ivana Dobrakovová: Toxo. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 9, s. 13 – 18.

TARANENKOVÁ, I.: Kniha roka: Do srdca temnoty. In: Pravda, 29. 11. 2013.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ženský princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. VI.

Redakcia: Cena cien za rok 2009 (Pavel Vilikovský, Ivana Dobrakovová, Albert Marenčin, László Szigeti). Rozhovor. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 9, s. 23 – 26.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011 

SUCHÁNKOVÁ, Miriam: V obkolesení smrti (Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine). Recenzia. In: Rak, roč. XV, 2010, č 1, s. 33 – 35.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Ivana Dobrakovová: Bellevue. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. II.

HAUGOVÁ, M.: Literatúra ako izba v halogénovom svetle. Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine. In: Sme 9. 2. 2010.

KASARDA, M.: Bellevue – Vyhliadka, ktorá nie je krásna (Ivana Dobrakovová: Bellevue). In: Pravda 19. 12. 2010.

PROKOPČÁK, T.: Dobrakovová ponúka opäť vyzretú knihu (Ivana Dobrakovová: Bellevue). In: Sme 3. 12. 2010.

PRUŠKOVÁ, Z.: „Bellevue-beletria“ – biograficky, diskurzívne, pútavo (Ivana Dobrakovová: Bellevue). In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 9, s. 19 – 24.

SUCHÁNKOVÁ, M.: Román ako vyplnenie ruptúr (Ivana Dobrakovová: Bellevue). In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 9, s. 19 – 24.

TARANENKOVÁ, I.: Vo vlastných pascách (Ivana Dobrakovová: Bellevue). In: Pravda 14. 11. 2010.

BŽOCH, J.: Rafinovanosti úspešnej debutantky (Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine). In: Sme 10. 7. 2009.

KUŠNIERIK, J.: Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine. In: Týždeň, 2009, č. 28, 12. 7. 2009.

MRÁZ, Peter: Čaro nechceného (Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine). In: Knižná revue, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. 5.

RAKÚSOVÁ, L.: Balkón s vyhliadkou (Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine), 27. 6. 2009. In: Inaque, dostupné na: http://www.inaque.sk/sk/clanky/books/fiction/balkon_s_vyhliadkou

Autor neuved. – DOBRAKOVOVÁ, Ivana: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 11.