Ivana Hostová

17. 10. 1983
Bardejov
Žáner:
literárna veda, prekladateľská činnosť
Krajina:
Slovensko

Výberová bibliografia

MRAVCOVÁ, Vladimíra: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 (z vedeckého života; seminár 7. 5. 2019). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4, s. 323 – 325.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 34.

MRÁZ, Peter: Kritika ako sprostredkovateľ. Ivana Hostová: Medzi entropiou a víziou, kritické a interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie. (Recenzia). In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č.19 – 20, s. 13.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Podnetné uvažovanie o slovenskej poézii. Ivana Hostová: Medzi entropiou a víziou. (Recenzia). In: Romboid, roč I., 2015, č. 1 – 2, s. 93 – 94.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 33.