Ivana Hostová

17. 10. 1983
Bardejov
Žáner:
literárna veda, prekladateľská činnosť
Krajina:
Slovensko

Životopis autora

V rokoch 2002 – 2008 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra.V akademickom roku 2008/2009 pôsobila ako interná doktorandka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slovenský jazyk a literatúra. V roku 2013 na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove obhájila dizertačnú prácu na tému Básnický preklad poézie Sylvie Plathovej do slovenčiny a poézia Mily Haugovej. Venuje sa reflexii prekladovej i domácej poézie. Štúdie a recenzie publikuje vo viacerých domácich i zahraničných literárnych časopisoch a zborníkoch (Rak, Romboid, Glosolália, Knižná revue, Plath Profiles a i.). Je autorkou bilančných hodnotení ročnej produkcie slovenskej poézie pre časopis Knižná revue.