Ivana Komanická

1. 4. 1973
Bardejov
Žáner:
esej, poézia, próza
Národnosť:
Slovensko
Ivana Komanická prežila detstvo i dospievanie v Bardejove, jej raná mladosť bola poznamenaná otcovým prepustením zo zamestnania v štátnych službách pred rokom 1989 a následne jeho viac než 30-ročným bojom so slovenským súdnictvom za právo na prácu. To zásadne zmenilo jej pohľad na transformačné procesy po revolúcii 1989. Študovala krátko po revolúcii anglický jazyk a literatúru a filozofiu (UPJŠ v Prešove) a modernú európsku filozofiu na Middlesex University v Londýne. V rámci doktorátu sa venovala eticko-politickým otázkam v dekonštrukcii… Čítať ďalej