Ivana Taranenková

Žáner:
literárna veda, próza

Výberová bibliografia

CSIBA, Karol: Zvýrazňovanie autobiograického písania. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 79.

MRAVCOVÁ, Vladimíra: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 (z vedeckého života; seminár 7. 5. 2019). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4, s. 323 – 325.

HRONOCOVÁ, Ľubica: Taranenková, Ivana (ed.): Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 3, s. 233 – 236.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metodologické inšpirácie v aktuálnom literárnovednom výskume (alebo O zmene literárnohistorickej paradigmy). (Kolektívna monografia Konfigurácie slovenského realizmu. Symbolicko-pulzačný model kultúrneho javu). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 156 – 168.

ŠABÍK, Vincent: Marcela Mikulová – Ivana Taranenková a kol.: Konfigurácie slovenského realizmu (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 131 – 132.

MAŠLEJOVÁ, Diana: Kniha týždňa: Hľadanie v jadre literárneho života. (19. 1. 2016)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/380408-hladanie-v-jadre-literarneho-zivota/

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Radoslav Passia, Ivana Taranenková (eds.): Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 144 – 145.

SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

bj: Kolektív autorov: Hľadanie súčasnosti. (2. 4. 2015)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/350425-kolektiv-autorov-hladanie-sucasnosti/

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 30.