Iveta (obč. m. Iveta Škripková-Pecková) Horváthová

Korytnica
Absolvovala štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od r. 1985 pôsobí v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, od 1992 jeho riaditeľka. Píše rozhlasové hry, ako dramaturgička a scenáristka sa venuje dramatickej a literárnej tvorbe pre deti i dospelých. Autorka divedelných hier: Malá nočná slávnosť (1995), Neplač, Anna (2001), Fetišistky (2005) a i.   Čítať ďalej