Ivica Ruttkayová photo 1

Ivica Ruttkayová

1. 3. 1963
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, rozhlasová tvorba
Ivica RUTTKAYOVÁ sa narodila 1. marca 1963 v Bratislave. V roku 1988 absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor teória kultúry. Od roku 1989 pracuje ako redaktorka Slovenského rozhlasu. Venuje sa kultúrnej a umeleckej publicistike a problematike spoločenských vied, prevažne vo vysielaní rozhlasovej stanice Rádio Devín. Profilová relácia, ktorú spoluvytvára, je zameraná na reflexie súčasných trendov v umení a v spoločenských vedách – program Rubikon. Vo zvukovom portréte Skicár – Človek medzi… Čítať ďalej

Stránky