Ivica Ruttkayová photo 1

Ivica Ruttkayová

1. 3. 1963
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

REBRO, Derek: Mala som šťastie a v živote treba mať šťastie. Rozhovor s Ivicou Ruttkayovou. In: Glosolália, roč. 12, 2023, č. 3, s. 196– 203.

GLUŠTÍKOVÁ, Oľga: Okolo čiary -- myšlienková architektúra. Recenzia (Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle). In: Glosolália, roč. 12, 2023, č. 3, s. 193– 195.

HAJKO, Dalimír: Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle (Ivica Ruttkayová: Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 6, s. 117 – 119.

ŠIMKO, Ján: Chór je zdvojením samoty. In: Vlna, roč. XXIII, 2021, č. 89, s. 34 – 35.

ANOCA, Dagmar Mária, ALEXIU, Lucian: POEZIE ŞI CENUȘĂ. Básne Ivice Ruttkayovej v rumunčine. In: Poezia, č. 4, 2021, s. 159 – 163.

FARKAŠOVÁ, Etela: Medzi večnosťou a každodennosťou (Ivica Ruttkayová: Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 3, s. 184 – 185.

PODRACKÁ, Dana: Cipárova čiara (Ivica Ruttkayová: Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle). In: Romboid, roč. LVI, 2021, č. 2, s. 75 – 77. 

STAHLOVÁ, Inge: Literatur aus Österreich. Básne Ivice Ruttkayovej. In: PILUM LITERARICUM, č. 24, 2020, s. 85 – 92.

BAČIŠIN, Vladimír: Vydarený pokus o skupinový portrét (Náš pán profesor Fraňo Ruttkay). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 17. 6. 2020, č. 23 – 24, s. 12.

ČERTÍK, Jozef: Návraty k historikovi slovenského novinárstva (Náš pán profesor Fraňo Ruttkay). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 17. 6. 2020, č. 23 – 24, s. 12.

ŠAH: Ivica Ruttkayová – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 159 – 160.

FARKAŠOVÁ, Etela: Poetické obrazy vody. Ivica Ruttkayová: Vodné znamenia 2. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 96 – 97.

CHUDÍK, Martin – RUTTKAYOVÁ, Ivica: Žijeme v mnohoznačnom čase (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 12. 8. 2015, č. 16 – 17, s. 12.

CHUDÍK, Martin: Vodné znamenia 2. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 8.

BRÜCK, Miroslav: Ivica Ruttkayová: Hadia žena (Recenzia). In: Knižná revue, roč. 23, 30. 4. 2013, č. 9, s. 4 – 5.

BELKOVÁ, Zuzana – RUTTKAYOVÁ, Ivica: Som stále vďačná za dôveru (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 12.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

BELKOVÁ, Z., Ruttkayová, I.: Som stále vďačná za dôveru (Rozhovor). In: Knižná revue, 20, 2010, č. 18.

PANÁKOVÁ, B.: Rádiolokácia dramatických objektov 1989 – 2009. In: Součková, M., ed.: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989. Zborník z medzinárodnej konferencie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2009.

Autor neuved. – RUTTKAYOVÁ, Ivica: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 24. 6. 2009, č. 13, s. 11.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam: S nadhľadom a iróniou (Ivica Ruttkayová: Marylin miluje literatúru). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 3, s. 43 – 44.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PAVLIGOVÁ, M.: Naozaj Marylin miluje literatúru? (Ivica Ruttkayová: Marylin miluje literatúru). In: Slovo, 10, 2008, č. 27.

FARKAŠOVÁ, Etela: Marylin a tie druhé. Ivica Ruttkayová: Marylin miluje literatúru (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 19. 12. 2007, č. 26. s. 5.

TARANENKOVÁ, I.: Konfrontácia mužského a ženského náhľadu bez pokusu o dialóg. In: SmeE, 6. 12. 2007.

FARKAŠOVÁ, Etela: Nahliadnuť do "rukopisu bytia". Ivica Ruttkayová: Anjeličkárka – Komentáre. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 272 – 274.