Ivica Ruttkayová photo 1

Ivica Ruttkayová

1. 3. 1963
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Ivica RUTTKAYOVÁ sa narodila 1. marca 1963 v Bratislave. V roku 1988 absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor teória kultúry. Od roku 1989 pracuje ako redaktorka Slovenského rozhlasu. Venuje sa kultúrnej a umeleckej publicistike a problematike spoločenských vied, prevažne vo vysielaní rozhlasovej stanice Rádio Devín. Profilová relácia, ktorú spoluvytvára, je zameraná na reflexie súčasných trendov v umení a v spoločenských vedách – program Rubikon. Vo zvukovom portréte Skicár – Človek medzi nami, predstavuje pozoruhodné osobnosti z rozličných sfér nášho spoločenského a občianskeho života. Píše poéziu, prózu, rozhlasové dramatické texty a recenzie – najmä na diela zo súčasnej slovenskej a svetovej literatúry. Za novinársku a dramatickú tvorbu získala viaceré ocenenia, ohlas u kritiky i v čitateľskej obci vzbudili aj autorkine prozaické texty. Viaceré texty boli preložené do cudzích jazykov (Dievča na telefón (2006 do angličtiny), Dekády (2008, do angličtiny a francúzštiny), v antológii Korene/Kořeny (2018) vyšli jej básne po česky, v antológii Svetlo stretnutia (2019) po srbsky.