Ivo  Engler photo 2

Ivo Engler

13. 6. 1931
Trenčín
—  30. 1. 2017
Žáner:
literatúra faktu, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Napísali o autorovi

...Englerovci pochádzajú zo salzburského kraja, odkiaľ ich v rokoch 1731-1732 vyhnali ako protestantov pri násilnej rekatolizácii. Starý otec Pavel Štefan bol luteránskym učiteľom a kantorom v gemerskom Klenovci. (...) Predkovia Ivana Englera boli a sú Slováci a so Slovenskom a jeho osudmi sú osudovo spätí. Za verné služby v bojoch proti Turkom dostali od uhorského kráľa Leopolda I. zemiansky patent za posolské služby s právom nositeľov erbu (...) Autor pochádza z uvedomelej národne oddanej rodiny, v ktorej okerm roľníctva prevládali farári, učitelia a v ostatných rokoch lekári...

Igor. M. Tomo ,1995
 
Nebudem školometsky približovať príbeh prozaického diela, ktoré sám autor striedavo označuje ako eroticko-didaktický román a dekadentno-didaktický román. Fakt je, že názov knižnej publikácie nemá iba metaforický charakter a priamo sa vzťahuje na prostredie, v ktorom protagonista rozprávania (fotograf ľahkých žien s ťažnými osudmi) prežil väčšinu svojho profesionálneho pôsobenia i privátneho potešenia, aby v pokročilom veku našiel smrť pri vyvrcholení pohlavného styku s atraktívnou a oveľa mladšou letuškou renomovaných aerolínií.
   Napokon príkladom pokusu o predajnosť je aj sama kniha Zákon bordelu, ktorej autorská stratégia popri iných motiváciách evidentne sleduje aj vyvolanie pozornosti potenciálnych čitateľov prostredníctvom provokatívnej explicitnej erotiky, nonkonformného životného štýlu a kontroverzných názorov na viacero tém, ktoré aktuálne čeria hladinu bulvárnych médií a iritujú verejnú mienku v celosvetovom meradle...
Pavol Janík, 2011